Algemeen

Van de voorzitter
 
Wij mogen ons gelukkig prijzen met een stabiel leden bestand van rond de 220 spelende leden. Wat onze blijvende aandacht heeft is het aantrekken van voldoende jongens.
 
Handbal wordt nog steeds gezien als een sport voor meisjes. Niets is echter minder waar. In de landen om ons heen als Denemarken, Duitsland en Frankrijk is handbal een grote sport voornamelijk beoefend door mannen. Dit imago probleem wordt ook door het Nederlands Handbal Verbond onderkend. Via promotiecampagnes en het opzetten van handbalscholen in de regio’s wordt het niveau van onze spelers verbeterd zodat op het allerhoogste niveau kan worden meegespeeld.
Bij Vrone hebben we inmiddels jongensteams van de E-tjes tot en met de eerste klasse. 

Het NHV heeft de spelvisie voor het Nederlands handbal voor de komende jaren vastgelegd in een beleidsnotitie. Deze notitie met het daaraan gekoppelde meerjaren opleidingsplan dient als leidraad voor de handbalscholen en de begeleiding van onze nationale teams.
Vrone stelt zich tot doel om haar nog te ontwikkelen opleidingsplan hier op te laten aansluiten.

Het motto van de Nederlandse spelvisie is snel, dynamisch, verrassend  en effectief.

In de spelvisie wordt ook het belang onderstreept van het plezier wat de spelers en begeleiders aan de sport moeten kunnen ontlenen.
Al met al is dit een basis waarop wij als vereniging kunnen bouwen aan onze toekomst.

Dick van Laar