Zaaldiensten


Zaaldienstindeling

Je dient zelf voor vervanging te zorgen!! Let op: een senior zoekt een vervanger bij de senioren en een jeugdspeler zoekt een vervanger bij een A- of B-jeugd team.  
Wijzigingen svp doorgeven aan Daphne: daphnejonker@live.nl
 
Wanneer er iemand niet op komt dagen voor de zaaldienst dit s.v.p. doorgeven.
Bij niet verschijnen: 1e keer -> extra zaaldienst, 2e keer ->  schorsing
Even een paar algemene regels voor de zaaldienst:
  • Zorg dat je een kwartier voor de 1e wedstrijd aanwezig bent;
  • Als je zaaldienst draait, let dan op het spel, het is de bedoeling dat je de scheidsrechter helpt  en je bent verantwoordelijk voor de orde in de   zaal;
  • Controleer een kwartier voor aanvang van de wedstrijd of de scheidsrechter er is, anders moet degene die zaaldienst draait de wedstrijd fluiten;
  • Als je niet kunt, zorg dan zelf voor een vervanger!
Indeling
In het zaalseizoen worden de zaaldiensten ingevuld.
Voor de zaal hanteren we het gastheer/gastvrouwschap en dat heeft te maken met het feit dat we sowieso tijdwaarneming moeten draaien en dat er minimaal één volwassene aanwezig dient te zijn. Alle teams komen dus aan de beurt...
Dat betekent ook dat we van de lagere teams de hulp van de ouders willen inroepen, een ouder met een kind samen kan heel goed!
 
Nogmaals, wat willen we bereiken:
  • Het vergroten van de positieve uitstraling van de sportvereniging als geheel en de handbaltak in het bijzonder;
  • Nette ontvangst van de tegenstanders en de scheidsrechters;
  • Het begeleiden en ondersteunen van de (jeugd)leden die wedstrijdjes fluiten en/of tijdwaarneming gaan doen. 
Hoe gaan we dit opzetten:
  • De receptionisten komen uit alle teams, bij toerbeurt. Dit betekent dat je per team 1 dag per seizoen de taak krijgt om dit te verzorgen. De dag die we kiezen voor je team is de dag dat je zelf sowieso thuis speelt. Hoeveel ouders en/of speelsters/spelers van je team jullie beschikbaar gaan stellen op die dag is geheel aan jullie en uiteraard aan de bereidheid van de ouders/spelers;
De inbreng is niet groot, maar wel belangrijk!
 
Zaalcompetitie
  • 1 receptionist;
  • 2 tijdwaarnemers.
De taak van de receptionist is om de taken zoals hierboven genoemd op zich te nemen en als gezicht van Vrone Handbal op te treden.
 
Klik hier voor de indeling van de zaaldiensten.