Stichting Vrienden van Vrone schenkt 40 ballen aan de Kabouters en F-league

Stichting Vrienden van Vrone schenkt 40 ballen aan de Kabouters en F-league

SINT PANCRAS - Op zaterdag 28 april 2018 heeft de voorzitter van de Stichting Vrienden van Vrone, Fred Wever, aan de coördinator van de Kabouters en spelers F-league, Ilse Kaastra, 40 nieuw ballen overhandigd. Om de jongste spelers en speelsters van onze club te leren voetballen, is goed materiaal noodzakelijk! De ballen werden dan ook met luid gejuich door de jongste talenten in gebruik genomen!

Fred Wever gaf in zijn toespraak nog aan het belang van jonge aanwas bij de s.v. Vrone en daarbij hoort goed materiaal. Na de overdracht werd er met veel enthousiasme getraind met de nieuwe ballen, een genot om te zien hoe deze jonge kinderen het voetballen beleven.

De Stichting Vrienden van Vrone is in 2000 opgericht, het heeft tot doel de s.v. Vrone (veldvoetbal, zaalvoetbal en handbal) mentaal te ondersteunen en belangrijke projecten van de s.v. Vrone financieel mogelijk te maken. De uitgaven van de stichting zullen de hele vereniging tot nut zijn en richten zich vooral op zichtbare projecten, waarbij het bestuur van de stichting in overleg met het hoofdbestuur van de s.v. Vrone treedt.

Onze Vriendenclub bestaat uit donateurs, die € 45,00 per jaar betalen of, en dat zijn meestal bedrijven, € 120,00 per jaar. Er zijn nu bijna 100 donateurs, die de vereniging steunen. Interesse om de Vrienden van Vrone financieel te ondersteunen? Wij verwijzen u hiervoor naar de website van de s.v. Vrone: www.vrone.nl of een mail naar: vriendenvanvrone@gmail.com.