Uitnodiging ALV

Namens het Bestuur van Handbalvereniging Vrone nodig ik graag alle leden uit om aanwezig te zijn en deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 2018.
Op donderdag 14 juni 2018 van 19.30 uur tot 21.30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van Handbalvereniging Vrone plaats in de kantine aan de Boeterslaan.
Het officiële deel van de ALV begint om 20.00 uur, inlopen is vanaf 19.30 uur.
Tijdens deze jaarlijkse ALV zal het Bestuur u informeren over hetgeen het afgelopen verenigingsjaar heeft plaatsgevonden en wat onze plannen zijn voor het nieuwe verenigingsjaar.
Verslag en Agenda  worden behandeld in de ALV op 14 juni a.s. Deze stukken worden ca. 7 dagen voor de vergadering toegezonden, en zijn dan ook te downloaden van de website.
Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 13 juni a.s. via vrone@handbal.nl
Met vriendelijke groet,
Handbalvereniging Vrone
 
Mark Gijtenbeek
secretaris