ALV Handbalvereniging Vrone 14 juni 2018

De Stukken voor de ALV vind u hieronder:
 - Uitnodiging def.
 - Verslag ALV 2017
 - Actieplan Vrone in Beweging
 - Jaarplan 2018-2019
 - Financieel Jaarverslag
 - Resultaat 2016-2017
 - Verslag Activiteiten Commissie
 - Rooster Aan- Aftreden functionarissen