Aanmeldingsformulier zaalvoetbal S.V. Vrone

Geslacht
Ben je lid geweest bij een andere vereniging?
Legitimatietype
Bij inschrijving vóór aanvang van het seizoen dient een volledige jaarcontributie te worden voldaan.
Men meldt zich in principe altijd aan voor een volledig lidmaatschap. Lid worden voor de reservelijst kan alleen in overleg met en met toestemming van het zaalvoetbalbestuur.
Contributie kan niet contant worden betaald. De aanmelder/ouder/verzorger verklaart kennisgenomen te hebben van de gedragsregels zoals die gelden bij SV Vrone en akkoord te gaan met het contributie- en betalingsreglement.
Seniorleden dienen bij aanvaarding van het lidmaatschap van SV Vrone zaaldiensten te draaien.

Wilt u zich afmelden voor S.V. Vrone? Klik dan hier