Kantine Commissie

Vergadering

19:30 - 22:00

Veld Voetbal

Vergadering Zuurkoolcup

20:00 - 22:00

100 jarig bestaan commissie

Vergadering

20:00 - 22:00

Veld Voetbal 35+

pubquiz

17:00 - 22:00

Veld Voetbal

Scheidsrechterscursus

19:30 - 22:00

Sponsorcommissie Vrone

20:00 - 22:00

Veld Voetbal

Bestuursvergadering

20:00 - 23:00

Handbal TC

Vergadering

19:30 - 22:00

Veld Voetbal

Bestuursvergadering

19:30 - 22:00

Klaverjassen

Klaverjassen, kantine open om 19.30 uur

20:00

Kantine Commissie

Check Kassa Systeem

19:00 - 23:00

Kantine Commissie

Vergadering

19:30 - 22:00

Handbal TC

Vergadering

19:30 - 22:00

Handbal

Bestuursvergadering

20:00 - 22:00

Klaverjassen

Klaverjassen, kantine open om 19.30 uur

20:00

Vrienden van Vrone

Vergadering

19:30 - 22:00

Veld Voetbal

Bestuursvergadering

19:30 - 22:00

Veld Voetbal

Vrijwilligersavond Veld Voetbal

20:30

Veld Voetbal

Snertloop

17:00

Kantine Commissie

Vergadering

19:30 - 22:00

Handbal TC

Vergadering

19:30 - 22:00

Handbal

Bestuursvergadering

20:00 - 22:00

Klaverjassen

Klaverjassen, kantine open om 19.30 uur

20:00

Kantine Commissie

Vergadering

19:30 - 22:00

Veld Voetbal

Bestuursvergadering

19:30 - 22:00

Handbal TC

Vergadering

19:30 - 22:00

Handbal

Bestuursvergadering

20:00 - 22:00

Klaverjassen

Klaverjassen, kantine open om 19.30 uur

20:00

Kantine Commissie

Vergadering

19:30 - 22:00

Handbal TC

Vergadering

19:30 - 22:00

Handbal

Bestuursvergadering

20:00 - 22:00

Veld Voetbal

Bestuursvergadering

19:30 - 22:00

Klaverjassen

Klaverjassen, kantine open om 19.30 uur

20:00

Kantine Commissie

Vergadering

19:30 - 22:00

Handbal TC

Vergadering

19:30 - 22:00

Handbal

Bestuursvergadering

20:00 - 22:00

Kantine Commissie

Vergadering

19:30 - 22:00

Veld Voetbal

Bestuursvergadering

19:30 - 22:00

Handbal TC

Vergadering

19:30 - 22:00

Kantine Commissie

Vergadering

19:30 - 22:00

Handbal TC

Vergadering

19:30 - 22:00