Bericht van overlijden Toon de Wit


Afgelopen zondag is vrijwilliger Toon de Wit op 84-jarige leeftijd overleden. Toon was lid van onze zeer gewaardeerde onderhoudscommissie en daarnaast trouw supporters van ons vlaggenschip.

Wij wensen de familie en andere nabestaanden veel sterkte met dit verlies.