19 juni: ALV Veldvoetbal in de kantine


Zoals elk jaar zal het veldvoetbalbestuur het seizoen afsluiten met een Algemene Leden Vergadering (ALV). Op 19 juni zal het Veldvoetbal-bestuur wat dit jaar is begonnen de volgende zaken toelichten:

  1. Stand van zaken nieuwe complex
  2. Vrijwilligersbeleid
  3. Financiele afsluiting seizoen 2018/2019
  4. Evaluatie inzetrooster.nl/kantinebeleid
  5. Voorstellen vertrouwenspersonen
  6. Vacatures
  7. Rondvraag

Natuurlijk is er ruimte opgenomen voor vragen en opmerkingen over alle onderwerpen. Als je vooraf al je vraag of opmerking wil indienen, dan kan dat natuurlijk via info@vrone.nl. We zullen deze vraag dan tijdens het agendapunt of tijdens de rondvraag beantwoorden.

We hopen op je komst! De kantine is open vanaf 1930u.