30 mei 2024: ALV SV Vrone


Beste leden,

Donderdag 30 mei aanstaande is het weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering van S.V. Vrone. De aanvang zal om 20:00 in de kantine van SV Vrone zijn. De agenda is vastgesteld:

Agenda Algemene Ledenvergadering S.V. Vrone d.d. 30 mei 2024

1. Opening om 20:00

2. Notulen ALV november 2023

3. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen

4. Voortgang Nieuwe Complex

5. Begroting 2024-2025 & Verhoging contributie

6. Rondvraag

Sluiting

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van november zijn hier te vinden. De begroting voor het seizoen 2024-2025 is door het bestuur vastgesteld en is hier te vinden.

Tot ziens op donderdag 30 mei om 20:00!

Namens het bestuur van SV Vrone,
Ronald Visser, Secretaris