4 november: Het nieuwe complex, ALV en vrijwilligersavond


Beste leden en vrijwilligers van Vrone,

Zoals in de nieuwsbrief is aangekondigd is op Vrijdag 4 november 20:00 a.s. de ALV gepland en zal de jaarlijkse ‘vrijwilligersavond’ plaatsvinden. Deze vrijwilligersavond start om 21:00 en het belooft een echte ‘Amsterdamse Avond’ te worden . Super gezellig dus!

Voordat de ALV start is er om 19:00 een inloop gereorganiseerd waarin we jullie de uitwerkingen en contouren van ons nieuwe complex willen laten zien.

De agenda voor deze vrijdag 4 november ziet er dus als volgt uit:

19:00     Inloop nieuwe complex

20:00     Start ALV

Agenda:

  1. Opening om 20:00
  2. Notulen ALV juni 2022
  3. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen
  4. Jaarverslag 2021-2022
  5. Functie Penningmeester verkiesbaar
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

21:00     aanvang ‘Vrijwilligersavond’

00:30     einde

Namens het Bestuur van Vrone hopen we op een mooie opkomst voor de ALV en de ‘Amsterdamse Vrijwilligersavond’