ALV juni 2021 Copy


De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van SV Vrone vindt dit jaar plaats op 22 juni 2021. In verband met de coronaregels wordt deze vergadering net als vorig jaar online gehouden via Teams.

Ieder lid van Vrone met een KNVB nummer is stemgerechtigd. Dit betekent dat minderjarige leden zich vertegenwoordigen door hun ouders/verzorgers.

Agenda voor ALV is:

  1. Opening
  2. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen
  3. Notulen ALV juni 2020
  4. Verslag secretaris afgelopen seizoen
  5. Liquidatie oude vereniging
  6. Begroting 2021-2022
  7. Aftreedrooster bestuur
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Iedereen die aanwezig wil zijn, mag dat natuurlijk gewoon. De vergadering begint om 20u en is bij te wonen via onderstaande knop.

Met sportieve groet,

Bestuur S.V.  Vrone