ALV juni 2022


De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van SV Vrone vindt dit jaar plaats op 30 juni 2022. 

Agenda voor ALV is:

  1. Opening om 20:00
  2. Notulen ALV december 2021
  3. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen
  4. Begroting 2022-2023
  5. Wijziging Statuten als gevolg wet WTBR
  6. Kledingfonds aanpassen
  7. Status nieuwe complex
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Iedereen die aanwezig wil zijn, mag dat natuurlijk gewoon. De vergadering begint om 20u in de kantine. De kantine gaat om 1930u open.

Met sportieve groet,

Bestuur S.V.  Vrone