Correspondentieadres SV Vrone

Boeterslaan 1b
1834 GP Sint Pancras

Telefoonnummers en e-mailadressen SV Vrone

Zie onderstaande lijst voor alle e-mailadressen en telefoonnummers. Voor algemene zaken kunt u mailen naar info@vrone.nl

Bestuur Veldvoetbal
Functie Naam E-mailadres Telefoonnummer
Voorzitter Tijs Roeland voorzitterveld@vrone.nl 06-82122409
Secretaris Ronald Visser secretarisveld@vrone.nl 06-29517830
Penningmeester Jeroen v.Velzen penningmeesterveld@vrone.nl 06-51602454
Algemeen / vrijwilligerszaken Ruben Mathot vrijwilligersveld@vrone.nl 06-21107301
Algemeen / kledingfonds Kris de Graaf kleding@vrone.nl
Algemeen Maarten Dekker 06-12899964
Algemeen Jelle v. Hamersveld 06-11726212
Algemeen Dennis Roos
Coördinatoren
Functie Naam E-mailadres Telefoonnummer
Hoofd Opleiding Mendaly de Kok tc@vrone.nl 06-21236062
Algemeen Coördinator Bovenbouw Jelle v. Hamersveld tc@vrone.nl 06-11726212
Algemeen Coördinator Middenbouw Joke Bijpost tc@vrone.nl 06-10301828
Algemeen Coördinator Onderbouw Marijke Strijbis tc@vrone.nl 06-491342v60
Technisch Coördinator Bovenbouw Marco Webeling tc@vrone.nl
Technisch Coördinator Midden/Onderbouw Martijn Komen tc@vrone.nl
Technisch Coördinator Onderbouw Bas van Vliet tc@vrone.nl
Coördinator Meidenvoetbal Cees de Geus / René vd Oever tc@vrone.nl
Keeperscoördinator Tijs Roeland tc@vrone.nl 06-17175940
Ondersteuning
Functie Naam E-mailadres Telefoonnummer
Wedstrijdsecretaris Richard Souverein wedstrijdsecretaris@vrone.nl 06-46068812
Scheidsrechterscoördinator Jelle v. Hamersveld scheidsrechters@vrone.nl 06-11726212
Scheidsrechtersbegeleider Ronald van der Mijl scheidsrechters@vrone.nl
Scheidsrechtersbegeleider Ronald Hendriksen scheidsrechters@vrone.nl
Consul zaterdag Jelle van Hamersveld consul@vrone.nl 06-11726212
Ledenadministratie jeugd Rob Lentz jeugdledenadministratie@vrone.nl 06-53240720
Ledenadministratie senioren Loes Quant ledenadministratie@vrone.nl 06-53139229
Materialen Ruud Groenenboom materialen@vrone.nl 06-17942897
Materialen Ietze Oostinga materialen@vrone.nl 06-46215205
Kantinecommissie Aad Kunst kantine@vrone.nl
Roosterindelen wedstrijdsecretariaat Angelique Nieuwland vrijwilligersveld@vrone.nl 06-21107301
Sponsorcoördinator Ton Meijer sponsorcommissie@vrone.nl 06-38920048
Toernooicommissie Margreet Huijkman (alleen uit-toernooien) toernooi@vrone.nl
Website Robert Ligthart webmaster@vrone.nl 06-83241688
Social Media Leon Vogelaar socials@vrone.nl 06-30992896
Activiteitencommissie Karin Oudejans (aanspreekpunt) activiteiten@vrone.nl 06-22573026

Bellen voor afgelastingen

De volgende telefoonnummers uitsluitend door scheidsrechters en bestuur/begeleiders van bezoekende clubs te bellen.

06-46068812

Belangrijk: ga niet allemaal bellen naar deze telefoonnummers. Kijk bij Afgelastingen of app/bel de begeleider van je elftal. Bij Vrone zijn we druk met bellen van en naar andere voetbalverenigingen en scheidsrechters. De telefoon moet hiervoor optimaal gebruikt kunnen worden!