Corona Update 27 april: Goed nieuws en hulp gevraagd!


Beste allemaal!

Afgelopen week hebben we zoals afgesproken veel gesproken met gemeente, veldonderhoud, wedstrijdzaken en technische commissie over hoe we het laatste deel van het seizoen gaan invullen met de trainingen.

Allereerst het goede nieuws: vanaf 11 mei willen we dat de hele jeugd tot en met de O19 minimaal 1 keer per week kan trainen op de Vrone Velden.

Hiervoor is wel een goed plan van aanpak nodig waarin we rekening houden met het protocol van het NOC-NSF, de richtlijnen van het RIVM, de gemeente en de verdeling van de veldruimte. Denk hierbij aan de looplijnen op het complex, de fietsenstalling, welke teams wanneer en waar, hoeveel mensen mogen op het complex zijn en hoe gaan we dit handhaven. 

Om het plan op te stellen en goed te keuren hebben we nog tijd nodig. Met man en macht proberen we dat voor 11 mei klaar te hebben zodat we ook ruim van te voren kunnen communiceren wanneer welk team kan gaan trainen.

HULP GEVRAAGD: Wat we nu wel al weten is dat we zogenaamde Corona Coördinatoren nodig zullen hebben. Volwassenen (vaders, moeders etc) die tijdens de trainingen bij toerbeurt een oogje in het zeil houden of de richtlijnen worden nageleefd. Zie dit als een soort kantine dienst. Zonder deze mensen gaan de trainingen alsnog niet door. Wil je je al opgeven? Graag! Dat kan via info@vrone.nl

We hopen op jullie steun, geduld en medewerking zodat we van 11 mei tot sowieso half juni nog een anders maar vrolijk einde van dit gekke seizoen kunnen meemaken.

Met vriendelijke groet, het bestuur van Vrone