De vlag kan uit, licht op groen: gemeenteraad geeft akkoord op vernieuwing


SINT PANCRAS – Arie Booy, NHD, 24 maart 2021 – Wonen en parkeren rond het sportcomplex van Vrone, maar vooral het gesprek met de omwonenden daar over. Die thema’s bepaalden de discussie in de gemeenteraad over de noodzakelijke nieuwe accommodatie van de voetbalclub.

Gemeenteraad zet licht op groen voor vernieuwing

,,Er is nog geen inspraak geweest, dat klopt”, reageerde wethouder Jasper Nieuwenhuizen op kritiek in die richting. ,,Dat kan ook niet, want eerst moet er een afspraak met de gemeenteraad gemaakt zijn. Waar praat je anders over?” De bestuurder zat aan de digitale tafel met de volksvertegenwoordigers om zaken te doen in dit dossier dat reeds een kwart eeuw de gemoederen in Sint Pancras verhit.

De gemeenteraad kwam terdege voorbereid naar de vergadering. Lokaal Dijk en Waard , CDA en Senioren D&W presenteerden een lijvig amendement met flink wat aanpassingen aan het raadsvoorstel. De VVD schreef een motie met als strekking dat de vrije kavels aan de Boeterslaan royaler moeten worden.

LDW-voorzitter Floris de Boer legde uit waarom het raadsvoorstel aanpassing verdiende: ,,Insprekers voelen zich niet gehoord en meegenomen in het proces tot het ontwikkelen van de varianten. Woningen staan dicht tegen het veld; het is daarom belangrijk dat omwonenden goed betrokken worden.”

Reagerend op het amendement zeiden enkele partijen dat het in feite een derde variant betekent naast de twee van het college.

Daar komt bij dat door deze aanpassing er 125.000 euro minder resteert dan als het raadsvoorstel gevolgd wordt. Wethouder Nieuwenhuizen kon echter leven met het amendement, maar zag graag enkele aanpassingen: ,,Het plan is financieel krap; die 125 mille minder zal ons hoofdbrekens geven.” Ook de VVD-motie voor ruimere kavels vormde geen punt. De opbrengst blijft waarschijnlijk gelijk qua grondprijs als er geen 9, maar 6 huizen gebouwd kunnen worden.

Alvorens tot besluitvorming over te gaan, vroeg Floris de Boer van LDW een schorsing. LDW bleef echter bij het originele amendement.

Daarna werd de vergadering nog enkele malen onderbroken voor overleg over de VVD-motie. Dat leidde er toe dat de motie werd ingetrokken. Wat restte was een warrige discussie tussen wethouder Nieuwenhuizen en LDW-lid Ger Nijman over de financiële details van het amendement. Het stuk werd met ruime meerderheid aangenomen en zo werd ook het licht op groen gezet voor een nieuw Vrone-complex. De vlag kan uit bij de club.