Groot nieuws over het nieuwe complex!


Eindelijk is het zover. We kunnen open en bloot vertellen waar we afgelopen half jaar aan gewerkt hebben.

Wij hebben een aantal keren jullie op de hoogte mogen brengen dat wij in gesprek zijn met de gemeente Langedijk over het nieuwe complex. Al vanaf afgelopen zomer hebben wij samen met Gemeente Langedijk gewerkt aan de diverse varianten voor een nieuw complex. Als eerste zijn wij gestart met het opstellen van een programma van eisen waarin alle eisen en wensen zijn bepaald waar het nieuwe complex aan dient te voldoen. Van kantine, tot velden, verlichting, gebruik, kleedkamers, onderhoudsruimte, etc… Overal is over nagedacht en verwerkt in dit PvE.

Daarna zijn binnen de contouren van het complex en dit PvE diverse varianten ontwikkeld. Elke variant had zo zijn voor- en nadelen, maar uiteindelijk kunnen wij hierbij mededelen dat wij gezamenlijk met de Gemeente tot onze voorkeursvariant zijn gekomen. Deze variant wordt gepresenteerd in het aankomende raadsbesluit om een volgende stap te gaan nemen in dit complexe proces.

Ook de kennis en ervaring van de werkgroep-leden Jaap de Vries en Dick van Laar vanuit het vorige initiatief is ingebracht en daarvoor willen wij Jaap en Dick enorm bedanken.

In onderstaande afbeelding is de plattegrond weergegeven van desbetreffende voorkeursvariant en wat daarbij direct opvalt is de volledig nieuwe locatie van kantine en kleedkamers en de gewijzigde hoofdingang.

Het college is reeds akkoord met dit voorstel en de volgende stap is dat ook de gemeenteraad in meerderheid akkoord gaat. Het raadbesluit zal daarvoor in het Forum “Dorp en Ruimte” op 11 maart behandeld worden, waarna deze in de raad van 23 maart definitief in stemming zal worden gebracht. Zie onderstaande link naar de betreffende raadsstukken:

Forum Gemeente 11 maart

Als de raad zijn goedkeuring geeft dan kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en kunnen ook de benodigde vergunningen worden aangevraagd. De eerste belangrijke vergunning is een wijziging op het bestemmingsplan. Door de herindeling komen kantine en kleedkamers op een andere locatie en wordt er ook ruiGromte vrij gemaakt voor appartementen en woningen. De aangewezen bestemming op deze grond moet daarvoor worden aangepast. Samen met de gemeente zullen wij het participatie-traject met de omgeving aangaan en draagvlak creëren voor het plan. Het is uiteraard onze wens en ons doel om in gezamenlijkheid met de buurt en omgeving dit plan in goede harmonie te kunnen realiseren.

Wij zullen jullie de komende twee weken nog meer uitleggen wat onze overwegingen zijn geweest en hoe we tot dit plan zijn gekomen. Minimale omgevingshinder en maximale sportiviteit zijn daar de belangrijkste aspecten geweest.

Maar deze nieuwsbrief gaat verder dan alleen het verstrekken van een update, want zoals hierboven omschreven is een belangrijke stap het benodigde meerderheidsakkoord van de raad. Tijdens het forum van 11 maart wordt dit raadsbesluit breed besproken tussen alle politieke partijen van de gemeenteraad. En daar kunnen jullie ook een rol in spelen! Wij vragen jullie om je eigen netwerk te gebruiken om een positief signaal over het plan af te geven naar onze achterban. En met die achterban doelen wij op jullie buren, vrienden, familie, bekende Langedijker raadsleden, etc etc.!

Spread the word! Vrone moet namelijk verder. Dit plan is van vitaal belang voor Vrone om een gezonde toekomst te bieden aan onze vereniging. Ons doel is een unaniem akkoord in de raad. En we hebben jullie steun en invloed nodig om die urgentie te duiden naar alles en iedereen!

Namens het bestuur van S.V. Vrone

Tijs Roeland