Afmelden veldvoetbal S.V. Vrone


Voor de inschrijving hebben we het nummer van een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit kan een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zijn. Geef aan welk identiteitsbewijs het betreft en vul daarna het nummer in van het identiteitsbewijs. Let op: een kopie is niet nodig.

Vul hier het nummer in van het identiteitsbewijs dat je hebt aangegeven.

Bij inschrijving vóór aanvang van het seizoen dient een volledige jaarcontributie te worden voldaan. Bij inschrijving gedurende het seizoen zal een gedeelte van de contributie verschuldigd zijn. Dit afhankelijk van de maand van inschrijving.

Contributie kan niet contant worden betaald. De aanmelder/ouder/verzorger verklaart kennisgenomen te hebben van de gedragsregels zoals die gelden bij SV Vrone en akkoord te gaan met het contributie- en betalingsreglement.

Seniorleden dienen bij aanvaarding van het lidmaatschap van SV Vrone 2x kantinedienst te draaien. Bij aanmelding geldt een vrijwilligersbijdrage van € 50,00 per gezin en zodra men senior is, per lid, als borg. Deze borg blijft staan totdat de afmelding bij SV Vrone binnen is en de vrijwilligerstaken van +/- 8 uur zijn voldaan. Bij het niet vervullen van deze vrijwilligerstaken zal ieder jaar deze borg van € 50,00 in rekening worden gebracht. Zie de site (www.vrone.nl) voor de te verrichten vrijwilligerstaken.

Afmelden dient vóór 1 mei van het lopende seizoen te geschieden. Bij afmeldingen na deze datum dienen we helaas een deel van de contributie in rekening te brengen.

Wilt u zich afmelden voor S.V. Vrone? Klik dan hier