Privacy statement S.V. Vrone

S.V. Vrone S.V. Vrone, gevestigd aan Boeterslaan 1b, 1834 GP Sint Pancras, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vrone.nl Boeterslaan 1b, 1834 GP Sint Pancras +31 72 56 42 522


Persoonsgegevens die wij verwerken

S.V. Vrone verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

S.V. Vrone verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– ras, in verband met het plaatsen van foto’s

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

S.V. Vrone verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– S.V. Vrone analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

S.V. Vrone neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van S.V. Vrone) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

S.V. Vrone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Pasfoto

Bankgegevens

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden Ledenadministratie

Sportlink

Innen Contributie Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Bankgegevens

Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Ledenadministratie

Penningmeester

Administratie SV Vrone (iMuis)

ClubCollect

Registratie vrijwilligers Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna zolang als de toestemming niet is ingetrokken Secretaris

Ledenadministratie

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

IP-gegevens

Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Websitebeheerder

Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Ledenadministratie

Delen van persoonsgegevens met derden

S.V. Vrone verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cameratoezicht

Bij SV Vrone is cameratoezicht. Daarvoor is een separaat Protocol Cameratoezicht opgesteld. Dit protocol maakt onderdeel uit van deze Privacyverklaring. Als bepalingen in deze Privacyverklaring afwijken van de bepalingen in het Protocol, dan gelden de bepalingen in het Protocol.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

S.V. Vrone gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies.  We maken gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden zodat we beter inzicht hebben in het functioneren van de website. Deze maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door S.V. Vrone en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vrone.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt via de volgende link lezen hoe u een veilige kopie van uw identificatiebewijs maakt: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

S.V. Vrone wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

S.V. Vrone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vrone.nl