Op de Algemene Ledenvergadering van 7 juni 2018 is besloten dat SV Vrone met ingang van seizoen 2018-2019 een nieuw vrijwilligersbeleid gaat voeren. Dit betekent concreet dat er van ouders/verzorgers iets meer wordt verwacht dan zij de afgelopen jaren gewend waren. We vinden het erg belangrijk dat zowel de kantine als het wedstrijdsecretariaat ieder weekend voldoende bezet is. Dit is immers in het belang van zowel SV Vrone als voor de bezoekende clubs.

In het kort houdt het nieuwe beleid het volgende in:

– Alle jeugdteams – inclusief kabouters en F-league – worden per seizoen maximaal 2x op een zaterdag één dagdeel ingedeeld voor het wedstrijdsecretariaat en de kantine. Het gaat hierbij per keer om 2 ouders voor het secretariaat en 2 ouders voor de kantine (dus 4 ouders per team per dienst).

– De tijden voor zowel het secretariaat als de kantine zijn van 8:15 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 17:30 uur.

– Er wordt naar gestreefd om de indeling zó te maken, dat het dagdeel waarop de speler/speelster een thuiswedstrijd speelt het betreffende team ook dienst heeft.

– Ieder ‘ouderduo’ krijgt voorafgaand aan de dienst een (korte) persoonlijke instructie.

Als ouder/verzorger wordt u benaderd door de coach/trainer als de datum van betreffende teamdienst bekend is. De coach/trainer zal 4 ouders vragen die bereid zijn deze dienst te vervullen. Deze datum zal ruim tevoren worden gecommuniceerd. U kunt zich dan aanmelden via een e-mailbericht van InzetRooster, waarmee we de inzet van vrijwilligers beheren.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan kunnen jullie je wenden tot Ben Stadegaard (E: benstadegaard@gmail.com, tel. 06-19 33 08 73).

We vertrouwen op jullie begrip en medewerking!