De Techische Commissie heeft, zoals elk jaar, wederom haar best gedaan om voor ieder een zo goed mogelijke teamindeling te maken. Wij vragen begrip en vertrouwen voor de keuzes die gemaakt zijn, dan we het naar eer en geweten de teams zo goed mogelijk hebben ingevuld.

Bij twijfel, laat het kind eerst een tijdje meedraaien, u zult zien dat hij / zij het snel naar zijn / haar zin heeft. Een kind past zich heel gemakkelijk aan. En lukt het helemaal niet, dan onderkennen de begeleider / coach / trainer dit snel en kunnen er passende maatregelen worden genomen. In de bijlage de indeling van de jongens.

Trainers
Er zijn nog een aantal vacatures in te vullen bij de teams, vind u het ook leuk om een avond training te geven kan dit aangegeven via info@vrone.nl

Coaches
Ook zijn er nog vacatures bij de coaching/begeleiding van enkele teams. We hopen dat deze z.s.m. worden opgevuld. Heeft u interesse, dan graag even contact opnemen via info@vrone.nl.

Wilt u dat uw kind niet zichtbaar is in deze gepubliceerde lijsten, dan horen we dat graag via info@vrone.nl. De naam van uw kind wordt dan als afgeschermd op de lijst vermeld.