Ieder jaar maakt Vrone aan het einde van het seizoen de nieuwe teamindelingen voor het nieuwe seizoen bekend. De Technische Commissie en de trainers vanuit elke leeftijdscategorie hebben hieraan hun bijdragen geleverd.

Het is een voorlopige en geen definitieve indeling!

De indeling kan bij aanvang van het seizoen nog veranderen! Ieder jaar ontvangen we namelijk bij het begin van het nieuwe seizoen nieuwe aanmeldingen. Dit heeft gevolgen voor de huidige (voorlopige) indelingen.

Daarnaast is het ook mogelijk dat er gedurende het seizoen nog mutaties zullen plaats vinden in de teamindeling als gevolg van aan-of afmeldingen of de sportieve en/of fysieke ontwikkeling die kinderen doormaken. Hierdoor kan het gebeuren dat iemand in een ander team geplaatst wordt die meer past bij de voetbalkwaliteiten en ontwikkeling van het kind op dat moment. Dit zal altijd in goed overleg tussen TC, trainers en (de ouders van) het kind zelf gaan. 

Wil jij dat jouw kind niet zichtbaar is in deze gepubliceerde lijsten, dan horen we dat graag via tz@vrone.nl. De naam van jouw kind wordt dan als afgeschermd op de lijst vermeld.

Namens het bestuur en Technische commissie wensen we jullie een mooie en een prettige vakantie toe.

Start nieuwe seizoen:

Aanvang van trainingen en opening van de velden zullen via de website van Vrone gedeeld worden.