De Technische Commissie heeft, zoals elk jaar, wederom haar best gedaan om voor ieder een zo goed mogelijke teamindeling te maken. Wij vragen begrip en vertrouwen voor de keuzes die gemaakt zijn, dat we het naar eer en geweten de teams zo goed mogelijk hebben ingevuld.

Bij twijfel, laat het kind eerst een tijdje meedraaien, je zult zien dat hij / zij het snel naar zijn / haar zin heeft. Een kind past zich heel gemakkelijk aan. En lukt het helemaal niet, dan onderkennen de begeleider / coach / trainer dit snel en kunnen er passende maatregelen worden genomen. In de bijlage de indeling van de meiden en de jongens.

Wil jij dat jouw kind niet zichtbaar is in deze gepubliceerde lijsten, dan horen we dat graag via info@vrone.nl. De naam van jouw kind wordt dan als afgeschermd op de lijst vermeld.