Kerstgroet bestuur


Het kalenderjaar is een jaar die we op sportief vlak graag snel willen vergeten. Op 1 januari werd het jaar nog wel goed afgetrapt met de traditionele nieuwjaarswedstrijd en een drukbezochte nieuwjaarsreceptie. In maart werd plotsklaps alles stil gelegd door de intrede van het coronavirus. Geen wedstrijden en trainingen meer voor jong en oud. De competities konden helaas niet meer uitgespeeld worden en ook Koningsdag kon helaas niet gevierd worden zoals normaal.

Doordat er niet meer gevoetbald werd konden we wel eerder starten met het onderhoud van de velden onder aanvoering van ‘grasmeester’ Jim Tol. Dit wierp zijn vruchten af aangezien de velden er in augustus prachtig bij lagen!

Gelukkig ging het de goede kant op met het tegengaan van de verspreiding van het virus en konden we medio mei weer voorzichtig starten met het hervatten van de trainingen voor de jeugd in aangepaste vorm. Omdat de velden al in onderhoud waren is toen besloten iedereen één keer per week te laten trainen op het trainingsveld. 

Helaas kon de zuurkoolcup die dit jaar bij Vrone zou plaats vinden niet doorgaan.

Vol goede moed zijn we begin augustus zijn we weer begonnen met trainen en eind augustus stonden de eerste officiële wedstrijden op het programma. Ondanks wat restricties kon iedereen zijn of haar geliefde sport weer beoefenen. Onze speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers die in die tijd hebben geholpen om alles zoveel mogelijk coronaproof te organiseren. Dankzij jullie inzet hebben we een veilig sportklimaat kunnen creëren bij Vrone.

Medio september liepen de besmettingen echter weer op en helaas werden na het weekend van 10 en 11 oktober de competities weer stil gelegd. Gelukkig mocht de jeugd wel blijven trainen en onderlinge wedstrijdjes spelen. Na een korte break zijn ook de senioren weer gestart met trainen in groepjes van 4 op anderhalve meter afstand van elkaar. Helaas is dat met het inkrimpen van de groepsgrootte buiten naar twee niet meer mogelijk en moeten ze even een pas op de plaats maken.

Op 23 december bestond Vrone precies 100 jaar. Iets wat door de huidige maatregelen helaas niet groots gevierd kon worden. We hebben de festiviteiten zoveel mogelijk kunnen verplaatsen naar 2021, dus we hopen dat dit een feestelijk jaar wordt voor iedereen die de vereniging een warm hard toe draagt. Historicus Peter Bak schreef wel een mooi artikel over het verleden van de club. Je vindt het artikel op onze website. 

Hopelijk wordt 2021 een beter jaar voor iedereen op persoonlijk, maar ook sportief vlak.

We zijn momenteel samen met de gemeente Langedijk druk bezig met het vormgeven van de plannen voor het nieuwe complex. Begin februari verwachten we een nieuwsbrief met jullie te kunnen delen waarin we hierover verder uitweiden.

De commissie ‘Vrone 100 jaar’ werkt achter de schermen druk aan festiviteiten om het 100-jarige bestaan van de club te vieren wanneer dit weer mogelijk is. Wellicht kunnen we in 2021 weer Koningsdag vieren bij Vrone. Daarnaast hopen we de zuurkoolcup in 2021 wel te kunnen organiseren op het complex van Vrone. Ook willen we graag een vrijwilligersavond organiseren om onze vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze inzet het afgelopen jaar. 

Vaak werden we beperkt door maatregelen, maar wisten we door creatief te zijn er altijd een positieve draai aan te geven. Momenteel is de realiteit echter dat we in een 2e coronagolf zitten en het reizen en samen zijn zoveel mogelijk moeten beperken.

Het bestuur van Vrone wenst iedereen een fijne kerst en hopelijk in alle facetten een voorspoediger 2021 toe.