Nieuwe teamindelingen voor de jeugd bekend!


De Technische Commissie heeft, zoals elk jaar, wederom haar best gedaan om voor ieder een zo goed mogelijke teamindeling te maken. Wij vragen begrip en vertrouwen voor de keuzes die gemaakt zijn, dan we het naar eer en geweten de teams zo goed mogelijk hebben ingevuld.

Kijk snel verder op de pagina Teamindeling onder jeugd.

Heb je vragen over de teamindelingen? Mail dan naar de Technische Commissie.