Nieuwe trainingsschema beschikbaar


Het voetbalseizoen is in volle gang. Er wordt lekker gevoetbald en getraind. Desondanks hebben we ook zorgen over de staat van de velden en de afgelastingen van wedstrijden en trainingen. En komende periode blijft het nog koud en nat en herstellen de velden niet. In de toekomst zullen we hier waarschijnlijk grotendeels van verlost van zijn, al weten we nog niet wanneer. Op dit moment is de actuele situatie echter niet best.

De velden zijn in slechte staat. Er wordt intensief op getraind, mede ook omdat het A-veld ontlast wordt. Met de huidige intensiteit is de verwachting dat eind van dit jaar de trainingsvelden nauwelijks bespeelbaar zullen zijn.

Het bestuur en de TC heeft voorafgaande aan het seizoen bij de publicatie van het huidige trainingsschema al aangekondigd de belasting van de velden in de wintermaanden te willen verminderen en naar alternatieven op zoek te gaan.
Vorig seizoen hebben we voor een groot deel van de teams de trainingsmomenten teruggebracht van twee naar één keer per week trainen. Met de belastbaarheid van onze trainingsvelden zouden we dat ook dit jaar en voor langere tijd moeten doen om de velden (die ook voor wedstrijden op de zaterdagen worden gebruikt) het gehele seizoen bespeelbaar te houden.

Om die reden hebben we bij de gemeente Dijk en Waard de hulpvraag neergelegd voor een alternatieve trainingslocatie. Dit is Sportpark De Vork in Heerhugowaard geworden waar sinds dit seizoen vv Dijk en Waard speelt. We kunnen op dit sportpark terecht zodat we alle teams ook in de wintermaanden twee trainingsmomenten kunnen bieden.

Met ingang van maandag 13 november schroeven we de trainingsintensiteit op het Sportcomplex van SV Vrone terug waardoor de meeste (jeugd)teams één keer per week bij Vrone en één keer per week op Sportpark De Vork gaan trainen.
Inmiddels heeft de TC bij de trainers de voorkeuren voor trainen op Sportpark De Vork opgehaald. Hier is dit trainingsschema uit ontstaan.

Bekijk het trainingsschema (PDF) >>

Dit trainingsschema geldt in principe tot en met de voorjaarsvakantie. Vanaf maandag 26 februari zal er in principe weer twee keer per week door alle teams bij Vrone getraind worden. Mocht dit echter door de slechte weersomstandigheden deze winter verlengd worden informeren we iedereen daar uiteraard zo tijdig mogelijk over.

We zijn er ons van bewust dat deze maatregel tot de nodige logistieke uitdagingen zal leiden. Denk hierbij aan bijv. beschikbaarheid van trainingsmaterialen op beide locaties, beschikbaarheid van trainers die wellicht meerdere teams of leeftijdscategorieën trainen. Maar ook de grotere reisafstand en tijd kan een uitdaging zijn. De meeste teams hebben hiervoor echter al creatieve oplossingen zoals een rijschema (voor de jongere jeugdteams) of samen fietsen (voort de oudere jeugdteams) bedacht.

Wij zien als TC echter ook genoeg voordelen aan het uitwijken. Naast het feit dat door de lagere belasting van onze velden deze beter bespeelbaar blijven voor wedstrijden en trainingen zullen trainingen op Sportpark de Vork ook sneller door kunnen gaan bij slechtere weersomstandigheden aangezien deze velden (op dit moment) een stuk beter zijn dan bij Vrone.

We hopen op begrip voor deze situatie en het besluit wat is genomen. Mochten er desondanks toch vragen zijn kun je terecht bij de trainer(s) van je team of het team waarin je kind speelt. Indien je vraag niet beantwoord kan worden door de trainer legt hij/zij deze voor aan de TC.