Nieuw bestuur voor Vrone Veldvoetbal


De veldvoetbaltak van Vrone heeft een nieuw bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 oktober jl stemden de leden unaniem voor op het aantreden van voorzitter Tijs Roeland, secretaris Karin Oudejans en penningmeester Jeroen van Velzen.

Voorzitter Tijs Roeland: “De afgelopen 2 jaar hebben we zonder een bestuur, maar met actieve vrijwilligers de voetbalvereniging staande gehouden. Dat hebben ze echt goed gedaan, maar ze merkten ook dat ze de stap verder niet konden maken.

In april van dit jaar zijn er daarom een aantal van deze vrijwilligers bij elkaar gekomen en hebben samen met de technische commissie een plan gemaakt om weer een voltallig bestuur te smeden. En als ik de mensen zo bij elkaar zie is dat goed gelukt!”

Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester stelden ook de andere 6 leden Dennis Roos, Maarten Dekker, Ruben Mathot, Arjan van Staalduinen (technische zaken), Jelle van Hamersveld en Robert Ligthart zich voor. Alle 9 hebben een groen-zwart voetbalhart en zijn kortere of langere tijd betrokken bij de club.

Lopende zaken en doelstelling
Het bestuur richt zich de komende maanden op het op orde brengen van de lopende zaken zoals het technische beleid, financiële situatie, staat van het huidige complex en natuurlijk de perikelen rondom het nieuwe complex. Uit deze lopende zaken zal ook een visie in samenwerking met het Vrone Hoofdbestuur worden opgesteld voor de komende jaren.

Voornemen is om de voortgang van deze onderwerpen vaker aan de leden te laten weten via de pas vernieuwde website www.vrone.nl en een periodiek e-mailnieuwsbrief.

Als je vragen hebt over het nieuwe bestuur of Vrone Veldvoetbal, laat het ons dan vooral weten via info@vrone.nl.