Nieuw complex: hoe is het vernieuwde plan tot stand gekomen?


Beste leden en volgers van S.V. Vrone,

Vorige week hebben wij jullie geïnformeerd dat het eindelijk zover is dat onze plannen in het forum en de gemeenteraad van Langedijk behandeld zullen worden. Dit is een belangrijke stap in de gehele financiering van het project. Uiteraard zijn we er dan nog niet, want daarna start het proces van de vergunningen.

We hebben ondertussen veel omwonenden gesproken en de algehele tendens is dat iedereen blij is voor Vrone. Tegelijkertijd zijn er ook veel vragen en dat is ook zeer te begrijpen. 

Daarom willen wij in deze nieuwsbrief ingaan op de overwegingen die geleid hebben tot de voorkeursvariant.

De vorige nieuwsbrief hebben wij al kort beschreven hoe het proces met het programma van eisen is verlopen, hoe wij tot onze wensen zijn gekomen en hoe uiteindelijk de voorkeursvariant het beste aansluit bij die wensen en eisen.

Voor ons waren twee aspecten van het grootste belang, namelijk sportiviteit en de overlast omgeving. Onze voorkeursvariant bood op beide aspecten de meeste voordelen.

Sportiviteit

De voorkeursvariant kenmerkt zich door de kantine en kleedkamers in het midden van het complex, waarbij deze ook nog gecombineerd is met een tribune aan het hoofdveld. Het centraliseren van deze faciliteit in het midden geeft een verbindende factor tussen alle velden.

De velden staan niet op zichzelf en elk veld is bereikbaar direct vanuit de kleedkamers. De combinatie van tribune en kantine maakt dat het bezichtigen van een wedstrijd, ook bij regen, een aangename dagbesteding wordt. Even een dag naar Vrone een paar mooie wedstrijden bekijken zonder je druk te hoeven te maken hoe koud het is. Immers door de tribune ogenschijnlijk te verbinden aan de kantine – en daarmee een hoog terras als uitkijkpunt en goed geplaatste windschermen – biedt dit voor elke weersituatie een comfortabel uitzicht.

Omgeving

In de huidige situatie wordt het D-veld (Zijde Destreelaan) niet gebruikt voor trainingen. Dit veld is namelijk niet verlicht. Door bewust het hoofdveld te verplaatsen naar het voormalige D-veld benaderen we zoveel mogelijk de huidige situatie voor de bewoners van de Destreelaan. Het hoofdveld wordt immers maar beperkt gebruikt voor trainingen (alleen voor pupillen tot uiterlijk 19:30) en verlichting zal dan ook doordeweeks weinig gebruikt worden.

Door de kantine en kleedkamers te positioneren in het midden van het complex, heeft dit naast het feit dat dit sportief gezien de beste plek is, ook grote voordelen voor de omgeving. Een 2-laags gebouw, met mogelijk incidenteel geluidsoverlast is nu eenmaal niet een prettig vooruitzicht om deze in de nabijheid van je tuin te krijgen.

Door deze in het midden van het complex te positioneren is toekomstig overlast tijdens de exploitatie dan ook nihil en worden geen bezwaren uit de buurt voor deze positie verwacht. De veld-indeling van de voorkeursvariant lijkt het meest op de huidige configuratie en zal daarom ook tegen veel minder weerstand uit de buurt aan lopen van de Vinkenlaan. De benodigde parkeerplaatsen zijn namelijk ook beter gepositioneerd en geven geen overlast voor huidige bewoners.

Communicatie is belangrijk voor het verdere ontwerp

De vragen en opmerkingen die wij afgelopen week vanuit onze gesprekken met omwonenden hebben gevoerd nemen wij mee in het vervolgproces. Er is namelijk nog veel ontwerp-werk te doen en het bestuur van Vrone kijkt er naar uit om deze plannen op goede harmonieuze wijze met onze leden, de omgeving en de Gemeente Langedijk tot uitvoering te brengen. Dus wat ons betreft voldoende ruimte om aan de slag te gaan met de vragen en opmerkingen.

Stilstand is achteruitgang, en Vrone moet na jaren van onzekerheid nu echt verder. Dus er moeten stappen gezet worden en daarvoor vragen wij jullie, maar ook de omwonenden om onze plannen te steunen!

Namens het bestuur van S.V. Vrone

Tijs Roeland