Waar blijven de nieuwe velden?

Complex Vrone in de sneeuw

Hallo allemaal!

De velden zijn op dit moment sneeuwwit en is het logisch dat er even geen trainen is. En dat is jammer na een aantal weken van afgelaste trainingen en in een Corona-tijdperk waarin buiten in beweging blijven bijdraagt aan de gezondheid.

Van diverse kanten horen we dan ook ontevreden geluiden. “Waar blijven de nieuwe velden?” “Kunnen we niet ergens anders trainen?” en “Waarom is er geen kunstgras?” zijn veel gehoorde opmerkingen, die we als bestuur ook heel goed begrijpen. Ook ons frustreert het dat er niet naar hartenlust gevoetbald kan worden.

Het antwoord op deze vragen heeft een iets uitgebreidere uitleg nodig dan een kort en snel antwoord. We proberen met onderstaande geschiedenis uit te leggen waarom we nu af en toe nog steeds te maken hebben met ‘ondergelopen velden die lijken op een ijsbaan’.

De korte geschiedenis: het plan voor het nieuwe complex ligt er al 20(!!) jaar. Op dat moment was het de vraag of Vrone op de Boeterslaan zou blijven, naast het Twuyverhoek of naar Vronermeer Noord zou gaan. Het is bij het eerste gebleven werd duidelijk na een enquête onder de bevolking in 2010. Op dat moment startte er een initiatief van meerdere ondernemers uit Sint Pancras met een Vrone-hart om herinrichting van het huidige complex. In een driehoeksverhouding (SV Vrone, Gemeente Langedijk en het Consortium van ondernemers) werd er gewerkt aan een club met een sportieve en financieel gezonde private toekomst en mogelijkheden voor hoognodige extra woningbouw in Sint Pancras. Twee jaar geleden waren de partijen dicht bij een overeenkomst. Echter werd door de veranderende markt en de veranderde regelgeving het financiële risico te groot voor alle drie de partijen te groot. En kwam er uiteindelijk door de welbekende moeilijke laatste loodjes helaas geen overeenkomst.

Ondertussen waren bij Vrone ook wat zaken gewijzigd. De verenigingen werden onafhankelijk. Vrone Handbal ging alleen binnen spelen en trainen en was er na 4 jaar afwezigheid weer een voltallig veldvoetbalbestuur, die met nieuw elan en met nieuwe connecties nieuwe stappen kon ondernemen.

De afgelopen algemene ledenvergaderingen (ALV’s) waren voor iedereen openbaar en online, waardoor de kans om er bij te zijn veel groter was. Het ging over de verzelfstandiging en over het complex. Daar is voor iedereen kans om op de hoogte te blijven van de status over het complex. Buiten deze vergaderingen was de communicatie over het complex via de nieuwsbrief, website en socials enigzins beperkt, dat geven we als bestuur toe. Maar er zijn veel stappen in de goede richting gemaakt in samenwerking met de gemeente Langedijk.

Het duurt net iets langer door corona, maar de gesprekken en documentatie met de gemeente zijn zeer constructief. Ook de gemeenteraad wordt op korte termijn op de hoogte gebracht van de plannen, waar in de eerstvolgende raadsvergadering een akkoord wordt verwacht.

In het nieuwe plan worden diverse soorten gras als mogelijkheid meegenomen. De keuze voor de ondergrond is natuurlijk een kostenkwestie. Niet voor alleen voor het aanleggen nu, maar ook voor over 10 jaar gezien het feit dat eigendom van de velden naar de vereniging zal gaan. Is er dan geld om het te vervangen en heeft dat niet een onevenredige verhoging van de contributies tot gevolg?

De continuïteit van Vrone is namelijk belangrijk en wij willen geen beslissingen nemen waar we op langere termijn de vereniging mee in de problemen brengen. Die voorbeelden zijn er momenteel echt in overvloed. Er zijn ook andere mogelijkheden dan kunstgras met betere bespeelbaarheid en daarbij dus in realisatie en onderhoud veel goedkoper.

Er wordt in de volksmond wel eens aangenomen dat kunstgras geen onderhoud nodig heeft, maar het tegendeel is waar. Hierin volgen we ook het advies van de KNVB die qua ondergrond het liefst een eenduidig beeld bij alle verenigingen wil. Omdat ook zij zien dat er veel financiële èn sportieve problemen ontstaan bij te veel verschillende ondergronden.

Dan het laatste: door Corona zijn de inkomsten bij de club een stuk lager. Net als bij ons hebben ook vele sponsoren het zwaarder. En dat is logisch. Wel vinden we het heel hoopvol dat er na de oproep 3 ouders zich hebben aangemeld voor de sponsorcommissie. Samen maken we het vele werk wat er ligt een stuk draaglijker.

Vanuit het bestuur hopen we dan ook op jullie begrip: het is geen onwil of onkunde. Het is een ongelukkige combinatie van veel factoren waardoor Vrone op dit moment in een lastiger pakket zit. Heb je ideeen, vragen of opmerkingen, laat het ons vooral weten via info@vrone.nl, Instagram of Facebook.

Wel hebben we de neus richting de nabije toekomst, waar we onze leden met een grote glimlach op de nieuwe velden succesvol zien spelen, met warme douches en een gezellige kantine.

Met sportieve groet, het bestuur