Teamindelingen 2020/2021 zijn bekend!


De Technische Commissie heeft, zoals elk jaar, wederom haar best gedaan om voor ieder een zo goed mogelijke teamindeling te maken. Wij vragen begrip en vertrouwen voor de keuzes die gemaakt zijn, dat we het naar eer en geweten de teams zo goed mogelijk hebben ingevuld.

Wil jij dat jouw kind niet zichtbaar is in deze gepubliceerde lijsten, dan horen we dat graag via info@vrone.nl. De naam van jouw kind wordt dan als afgeschermd op de lijst vermeld.

Naar de teamindelingen >>