Teamindelingen en trainingsschema 2021 – 2022


De Technische Commissie heeft, zoals elk jaar, haar best gedaan om voor ieder een zo goed mogelijk trainingsschema en teamindeling te maken. 

Wij vragen begrip en vertrouwen voor de keuzes die gemaakt zijn, dat we naar eer en geweten de teams zo goed mogelijk hebben ingevuld.

Onthoud het volgende als je in gesprek wil of een andere mening hebt:

  • Het maken van een trainingsschema naar ieders wensen is ieder jaar een enorme puzzel.
  • Blijf in gesprek gaan met elkaar,
  • Zoek de samenwerking en benader elkaar steeds met respect, bij vragen en/of problemen.
  • De indeling kan bij aanvang van het seizoen nog veranderen! 

Bij de JO-11 is nog geen definitieve indeling gemaakt, we hopen nog op drie aanmeldingen, zodat we bij aanvang van het seizoen met drie JO-11 teams kunnen starten. Om teleurstellingen te voorkomen willen we dit afwachten.

Bij twijfel, laat het kind eerst een tijdje meedraaien, je zult zien dat hij / zij het snel naar zijn / haar zin heeft. Een kind past zich heel gemakkelijk aan. En lukt het helemaal niet, dan onderkennen de begeleider / coach / trainer dit snel en kunnen er passende maatregelen worden genomen.

Wil jij dat jouw kind niet zichtbaar is in deze gepubliceerde lijsten, dan horen we dat graag via info@vrone.nl. De naam van jouw kind wordt dan als afgeschermd op de lijst vermeld.

Na een enerverend Corona seizoen wensen wij iedereen een hele fijne vakantie en zien we jullie allemaal weer bij aanvang van het nieuwe seizoen.

Aanvang van trainingen en opening van de velden zullen via de bekende kanalen gedeeld worden.

Bestuur en TC Vrone