Leuk dat u zich wilt aanmelden bij Vrone! Als u uw gegevens hieronder invult en op “verzenden” klikt, neemt onze Ledenadministratie contact met u op zodat u of uw kind zo snel mogelijk kan voetballen!

Aanmeldingsformulier zaalvoetbal S.V. Vrone


ManVrouw

Een pasfoto kan met een smartphone gemaakt worden met als achtergrond bijvoorbeeld een kastdeur.


JaNee
Voor de inschrijving hebben we het nummer van een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit kan een paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart zijn. Geef aan welk identiteitsbewijs het betreft en vul daarna het nummer
in van het identiteitsbewijs. Let op: een kopie is niet nodig.

PaspoortRijbewijsIdentiteitsbewijs

Vul hier het nummer in van het identiteitsbewijs dat je hebt aangegeven. *Bij inschrijving vóór aanvang van het seizoen dient een volledige jaarcontributie te worden voldaan.
Bij inschrijving gedurende het seizoen zal een gedeelte van de contributie verschuldigd zijn. Dit
afhankelijk van de maand van inschrijving.

Contributie kan niet contant worden betaald. De aanmelder/ouder/verzorger verklaart kennisgenomen te
hebben van de gedragsregels zoals die gelden bij SV Vrone en akkoord te gaan met het contributie- en
betalingsreglement.

Seniorleden dienen bij aanvaarding van het lidmaatschap van SV Vrone 2x kantinedienst te draaien.
Bij aanmelding geldt een vrijwilligersbijdrage van € 50,00 per gezin en zodra men senior is, per lid,
als borg. Deze borg blijft staan totdat de afmelding bij SV Vrone binnen is en de vrijwilligerstaken van
+/- 8 uur zijn voldaan. Bij het niet vervullen van deze vrijwilligerstaken zal ieder jaar deze borg van
€ 50,00 in rekening worden gebracht. Zie de site (www.vrone.nl) voor de te verrichten
vrijwilligerstaken.

Afmelden dient vóór 1 mei van het lopende seizoen te geschieden. Bij afmeldingen na deze datum dienen we
helaas een deel van de contributie in rekening te brengen.Wilt u zich afmelden voor S.V. Vrone? Klik dan hier