Aan het begin van dit seizoen zag het er allemaal zo mooi uit: 2020 zou het jaar worden van Vrone!

Het 100-jarig bestaan stond voor de deur met diverse activiteiten w.o. de Zuurkoolcup op ons complex!

De positieve flow die we vorig seizoen zijn ingezet, hebben we gelukkig kunnen vasthouden ondanks dat verschrikkelijke Coronavirus dat de hele wereld op zijn kop heeft gezet. En toen was het stil… Sinds half maart zitten we in een intelligente lockdown; de anderhalvemeter maatschappij is ons vooruitzicht. Geen voetbal meer op de velden, laat staan trainingen. Geen bakkie doen in de kantine dus ook geen praatje meer daar en langs de lijn. Ons hele sociale leven ligt op zijn oor. “Blijf thuis” is het credo. En dat doen we met zijn allen.

We vergaderen via Skype, Zoom, Teams e.d. want een vereniging staat nooit stil. Achter de schermen gaan de werkzaamheden gewoon door; er moeten besluiten genomen worden, de velden moeten onderhouden worden en lichtmasten worden geplaatst.

Op het moment van dit schrijven, schijnt er weer een lichtpuntje aan de horizon: er mag weer getraind worden door de jeugd! Hoe dit in te vullen en in goede banen te leiden daar wordt hard aan gewerkt. Genoeg hierover nu laat ik beginnen bij het begin:

Juli/Augustus 2019

September

Oktober

November

December

       Januari

      Februari

       Maart

       April

        Mei

Tot zover mijn verslag over dit seizoen wat op een bizarre manier is beeindigd. Niemand had dit van tevoren kunnen bedenken. Zoals het er nu voor staat worden alle geplande activiteiten doorgeschoven naar het volgende seizoen. Hoe dat eruit gaat zien, weet niemand; komt er een tweede Coronagolf? En hoe gaat het “nieuwe normaal” eruit zien?  We gaan het zien.

Met sportieve groet en blijf gezond,

Karin Oudejans, secretaris   veldvoetbal Vrone